Novosti

Kolektivni godišnji odmor

Obavještavamo vas da je kolektiv Neon Heart-a na kolektivnom godišnjem odmoru od 01.08.2019 – 19.08.2019.