Kontakt

Neon Heart d.o.o.
Rogatička 33a
71 000 Sarajevo, BiH

Kontakt informacije
tel: +387 33 631 777
fax: +387 33 631 888

e-mail: info@neon-heart.com