O nama

Neon Heart d.o.o. društvo za proizvodnju, trgovinu osnovano je 1996. Najznačajnije djelatnosti kojima se bavimo su projektovanje, proizvodnja i montaža neonske rasvjete, sredstava vizuelne komunikacije, enterijera, reklamne galanterije i slično. Djelokrug naših usluga obuhvata prostor Bosne i Hercegovine, države bivše Jugoslavije te nekoliko zemalja EU. Kontinuiran porast obima proizvodnje, uvođenja novih tehnologija, edukacija uposlenika i stalno praćenje svjetskih trendova u našoj oblasti obezbijedilo nam je reputaciju respektabilne firme sa referencama i bazom klijenata vrijednom poštovanja. Godine besprijekornog profesionalnog angažmana i kvaliteta naših proizvoda priskrbila su nam suradnju sa poznatim svjetskim firmama sa kojima razmjenjujemo iskustva i postignuća u oblasti primjene novih materijala i procesa proizvodnje.